Dr. Isabelle Fraipont

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Dr. I. Fraipont hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft. Door onze website te gebruiken, stemt u in met deze privacyverklaring.

 1. Verantwoordelijke voor de Verwerking

Dr. I. Fraipont BV – Klossestraat 12A – 9052 Zwijnaarde

09/2795055

info@skinogy.be  

 1. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

– Identificatiegegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres.

– Medische gegevens: informatie die u verstrekt tijdens het maken van een afspraak of via contactformulieren.

– Technische gegevens: zoals IP-adres, browser type, en bezochte pagina’s op onze website.

 1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Afsprakenbeheer: om afspraken in te plannen en te beheren.

– Communicatie: om u te contacteren in verband met uw afspraak of om uw vragen te beantwoorden.

– Medische zorg: om u de juiste medische zorg te kunnen bieden.

– Website optimalisatie: om onze website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

 1. Rechtsgrond voor Verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

– Toestemming: voor zover u expliciet toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens.

– Uitvoering van een overeenkomst: om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die wij met u aangaan.

– Wettelijke verplichting: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

– Gerechtvaardigd belang: voor de verbetering en beveiliging van onze website.

 1. Hoe Beschermen Wij Uw Gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of andere onrechtmatige vormen van verwerking.

 1. Delen van Gegevens met Derden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve:

– Met uw toestemming.

– Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

– In het kader van een wettelijke verplichting.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of zolang als wettelijk vereist.

 1. Uw Rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

– Recht op inzage: u kunt een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben.

– Recht op rectificatie: u kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.

– Recht op verwijdering: u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen.

– Recht op beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken.

– Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt verzoeken om overdracht van uw gegevens aan uzelf of een andere dienstverlener.

 1. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 1. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 1. Contactinformatie

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

Dr. I. Fraipont BV – Klossestraat 12A – 9052 Zwijnaarde

09/2795055

info@skinogy.be  

Door onze website te gebruiken, erkent u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en ermee instemt.

Dr. Isabelle Fraipont BV, Klossestraat 12 A, 9052 Zwijnaarde, BE0898625816