Dr. Isabelle Fraipont

Algemene voorwaarden

  1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) regelen het gebruik van de website van Dokterspraktijk Dr. Isabelle Fraipont BV. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden.

  1. Definities

– Website: De online dienst van Dokterspraktijk Dr. I. Fraipont BV bereikbaar via www.skinogy.be.

– Gebruiker: Iedere persoon die de website bezoekt en/of gebruikt.

– Praktijk: Dr. I. Fraipont BV, Klossestraat 12A, 9052 Zwijnaarde . BTW BE0898625816

  1. Gebruik van de Website

3.1 Informatievoorziening: De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De praktijk streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie.

3.2 Medisch Advies: De informatie op de Website is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voor advies over een medische aandoening.

  1. Afspraken en Contact

4.1 Afspraken Maken: Afspraken kunnen via de Website www.skinogy.be worden gemaakt. De Praktijk behoudt zich het recht voor om gemaakte afspraken te annuleren of wijzigen.

Afspraken moeten minstens 24H vooraf worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd worden aangerekend aan een forfaitair tarief van 25 euro per consultatie algemene dermatologie en 100 euro voor een niet geannuleerde esthetische behandeling.

4.2 Contactformulieren: Bij het invullen van contactformulieren dient de Gebruiker correcte en volledige informatie te verstrekken. Onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot vertraging of onjuiste verwerking van de aanvraag.

  1. Privacy en Gegevensbescherming

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische privacywetgeving. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken en beschermen.

 

Dr. Isabelle Fraipont BV, Klossestraat 12 A, 9052 Zwijnaarde, BE0898625816